Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá 8:00 - 18:00)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 3 000 Kč a máte dopravu ZDARMA
 1. Úvod
 2. VŠE O NÁKUPU
 3. REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ
REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů

Při zakoupení zboží přes internet máte možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v zákonné lhůtě 14 kalendářních dnů. Lhůta se počítá ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

Při vracení zboží prosíme postupujte podle následujících kroků:

 1. Odstoupením od smlouvy je rozuměno oznámení o odstoupení zaslané prodejci formou emailu na info@picnictime.cz nebo písemně na níže uvedneou adresu v Litoměřicích. Oznámení zasílejte prosím vždy předtím, než odešlete zboží!

 2. Zboží je možné fyzicky vrátit i ve dnech následujících po uplynutí zákonné lhůty.

 3. Zboží a poštu zasílejte do Litoměřic, ne do sídla firmy v Praze!

 4. Zboží je nutné vrátit nepoužité a čisté, pokud možno v původním obalu, i s visačkami a všemi doplňky dodanými spolu se zbožím.

 5. Zboží zasílejte zpět dobře zabalené, můžete využít přepravní obaly, ve kterých vám zboží přišlo.

 6. Zboží zasílejte bez dobírky.

 7. Ke zboží přiložte kopii faktury a průvodní dopis, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od smlouvy a číslo bankovního účtu, kam si přejete zaslat peníze zpět. Doklad o koupi a průvodní dopis lze také zaslat emailem.

Pokud vracíte všechno zboží, které jste od nás obdrželi, zašleme vám po zhodnocení stavu vráceného zboží zpět kupní cenu zboží včetně nákladů na dopravné. Pokud si přejete vrátit pouze část objednaného zboží, bude vám vrácena pouze kupní cena za vrácené zboží bez dopravného. V případě, že si budete přát vrátit peníze složenkou, bude účtován poplatek za složenku dle platného ceníku České pošty. Vrácení peněz bankovním převodem je bez poplatků.

Adresa pro vrácení zboží zpět

Adresa pro reklamaci i vrácení nepoužitého a nepoškozeného zboží v rámci zákonného odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zásilky.

K76 s.r.o.

Velká Dominikánská 189/36

412 01  Litoměřice

 

Reklamace

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost K76 s.r.o., se sídlem Teplická 277/26, 190 00 Praha 9; IČ: 28452305, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 142543 u Městského soudu v Praze. K76 s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

 • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Reklamace výrobní vady

V případě reklamace výrobní vady zboží požadujeme zaslání reklamačního protokolu s přesným popisem závady, s uvedením kódu a názvu výrobku, počtu reklamovaných kusů, číslem faktury a návrhem na řešení reklamace (dobropis nebo výměna). Zřetelně uveďte jméno, příjmení a telefonický kontakt na osobu, která reklamaci projednává.

Reklamace zboží poškozeného při přepravě

Zjistíte-li poškození zboží při přepravě, odmítněte toto zboží převzít a sepište s řidičem reklamační zápis o škodě. Poškozené zboží bude vráceno dodavateli a Vám bude vyexpedována nová zásilka.

Zjistíte-li škodu následně po rozbalení zboží, obratem nás kontaktujte: 776 291 806 nebo e-mailem info@picnictime.cz a nahlaste reklamaci.

Reklamaci je nutno uplatnit ve lhůtě 2 dnů od dodání zboží.

Reklamace na zboží poškozené dopravou uplatněné později není možné akceptovat.

Řešení reklamací

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byl předmět reklamace prokazatelně doručen prodávajícímu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Reklamace zboží – se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude dle požadavku kupujícího toto zboží vyměněno za stejný kus, nebo vrácena již zaplacená částka zpět.

Reklamační protokol zašlete

K vyřízení reklamace Vás budeme kontaktovat.

Obchodní informace

Pro firmy

Prodejna

 

Další projekty: 

www.tweed.cz

 

Kde nás najdete

Kontaktní informace:
(Po-Pá 8:00 - 18:00)
© Copyright 2015 – 2019 K76 s.r.o.